Przeglądy budowlane i kontrole instalacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego wszystkie nieruchomości oraz ich instalacje wymagają wykonywania okresowych przeglądów. Przeglądy budowlane powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, które mają niezbędne kwalifikacje. Każdy przegląd budowlany przynosi informacje o stanie budynku, potencjalnych zagrożeniach oraz o niezbędnych do wykonania czynnościach. Dlatego ważne jest, aby przeglądy budowlane, a także przeglądy gazowe i elektryczne były wykonywane terminowo i w sposób profesjonalny.

Specjalnością firmy PRB REM-BUD są:
  • Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie,
  • Przeglądy elektryczne z pomiarami,
  • Przeglądy gazowe z pomiarami.

Każdy przegląd jest potwierdzony protokołem z załączoną dokumentacją zdjęciową, opisem wad istnieje też możliwość sporządzenia wyceny lub technologii napraw. Przeglądy gazowe i elektryczne wykonują specjaliści z tych dziedzin z uprawnieniami SEP.