Obsługa techniczna budynków w Gliwicach

Specjalizacją naszej firmy jest przede wszystkim obsługa techniczna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie: konserwacji części wspólnych nieruchomości, kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości oraz całodobowego pogotowia technicznego, w zakresie naprawy instalacji domowych. Na zlecenie mieszkańców świadczymy także usługi dodatkowe, które nie wchodzą w skład standardowej konserwacji oraz usuwania awarii.

Oferujemy kompleksowy zestaw usług, który zapewnia utrzymanie budynku w dobrej kondycji technicznej, oraz całodobową opiekę techniczną. Gwarantujemy bezpieczeństwo i komfort psychiczny mieszkańców, zapewniając przy tym dostęp dla tej samej ekipy, znanej mieszkańcom.

Obsługa techniczna budynków jest usługą opartą na indywidualnych potrzebach. Przy każdej nieruchomości stosujemy odrębny system współpracy, dopasowany do oczekiwań mieszkańców i zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Obsługa techniczna wspólnot, jaką oferuje firma „REM-BUD”, uwzględnia remonty i konserwację budynku oraz terenu. Prowadzimy całodobowe pogotowie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Obsługa techniczna budynków obejmuje: 

 • pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych
 • okresowe przeglądy szczelności instalacji gazowej
 • przeglądy budowlane


Wykonujemy:

 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę instalacji wodociągowej w budynkach,
 • wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

Doświadczenie oraz współpraca ze specjalistami pozwalają na szybkie diagnozowanie potrzeb obiektu, mieszkańców, określenie zagrożeń i opracowanie planu na przyszłość. Dzięki temu obsługa techniczna budynków jest nie tylko kompleksowa, ale i profesjonalna oraz efektywna.

Ogólny Zakres prac konserwacyjnych:

 • Udrażnianie kanalizacji
 • Wymiana zaworów przelotowych
 • Wymiana zaworów czerpalnych
 • Wymiana uszczelek wodomierzy
 • Przegląd węzła cieplnego
 • Usuwanie zauważonych usterek
 • Płukanie instalacji ciepłej wody
 • Udrażnianie studzienek w garażach
 • Wizualny przegląd instalacji
 • Odpowietrzanie instalacji CO
 • Wymiana zaworów grzejnikowych
 • Drobne prace ogólnobudowlane typu: wymiana zamka, wymiana samozamykacza, regulacja drzwi, naprawy zawiasów itp.
 • Usuwanie przecieków z kanalizacji wody i CO wg potrzeb
 • Wymiana wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowych
 • Wymiana źródeł światła
 • Wymiana wyłączników i przełączników na klatkach schodowych
 • Bieżące naprawy instalacji elektrycznej
 • Okresowe przeglądy rozdzielni elektrycznych i zestawów elektrycznych
 • Naprawa oświetlenia zewnętrznego
 • Konserwacja oświetlenia zewnętrznego
 • Przyjmowanie zgłoszeń od Zarządu, Zarządcy i Mieszkańców z natychmiastowym usuwaniem usterek z uwzględnieniem możliwości technicznych

Ewentualne prace, które nie zostały objęte konserwacją, będą wykonywane na dodatkowe zlecenie i rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Firma REM-BUD składa oferty na:

 • Kompleksową Konserwację Techniczną Instalacji Budynku/ów:
  • elektrycznej
  • wodno-kanalizacyjnej
  • centralnego ogrzewania, Cw, Zw
  • drobne usługi ogólnobudowlane
 • Pogotowie Techniczne Instalacji Domowych – usługi świadczone w godz.16.00 – 8.00 dnia następnego i całodobowy dyżur w soboty i dni wolne od pracy – cena do uzgodnienia.

Pozostałe warunki, które nie zostały wymienione w ofercie, proponujemy omówić na ew. spotkaniu z Zarządem i Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej.Oczywiście stosujemy indywidualne stawki po poznaniu stanu technicznego budynku, określeniu jego potrzeb itd.