> Obsluga-techniczna-budynkow

Obsługa techniczna budynków w Gliwicach

Obsługa techniczna budynków

Specjalizacją naszej firmy jest przede wszystkim obsługa techniczna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie: konserwacji części wspólnych nieruchomości, kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości oraz całodobowego pogotowia technicznego, w zakresie naprawy instalacji domowych. Na zlecenie mieszkańców świadczymy także usługi dodatkowe, które nie wchodzą w skład standardowej konserwacji oraz usuwania awarii.


Oferujemy kompleksowy zestaw usług, który zapewnia utrzymanie budynku w dobrej kondycji technicznej, oraz całodobową opiekę techniczną. Gwarantujemy bezpieczeństwo i komfort psychiczny mieszkańców, zapewniając przy tym dostęp dla tej samej ekipy, znanej mieszkańcom.Obsługa techniczna budynków jest usługą opartą na indywidualnych potrzebach. Przy każdej nieruchomości stosujemy odrębny system współpracy, dopasowany do oczekiwań mieszkańców i zarządców wspólnot mieszkaniowych.


Obsługa techniczna wspólnot, jaką oferuje firma „REM-BUD”, uwzględnia remonty i konserwację budynku oraz terenu. Prowadzimy całodobowe pogotowie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.
Obsługa techniczna budynków obejmuje:


• pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych,
• okresowe przeglądy szczelności instalacji gazowej,
przeglądy budowlane.


Wykonujemy:
• wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
• wymianę instalacji wodociągowej w budynkach,
• wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.


Doświadczenie oraz współpraca ze specjalistami pozwalają na szybkie diagnozowanie potrzeb obiektu, mieszkańców, określenie zagrożeń i opracowanie planu na przyszłość. Dzięki temu obsługa techniczna budynków jest nie tylko kompleksowa, ale i profesjonalna oraz efektywna.


Ogólny Zakres prac konserwacyjnych:
 1. Udrażnianie kanalizacji
 2. Wymiana zaworów przelotowych
 3. Wymiana zaworów czerpalnych
 4. Wymiana uszczelek wodomierzy
 5. Przegląd węzła cieplnego
 6. Usuwanie zauważonych usterek
 7. Płukanie instalacji ciepłej wody
 8. Udrażnianie studzienek w garażach
 9. Wizualny przegląd instalacji
 10. Odpowietrzanie instalacji CO
 11. Wymiana zaworów grzejnikowych
 12. Drobne prace ogólnobudowlane typu: wymiana zamka, wymiana samozamykacza, regulacja drzwi, naprawy zawiasów itp.
 13. Usuwanie przecieków z kanalizacji wody i CO wg potrzeb
 14. Wymiana wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowych
 15. Wymiana źródeł światła
 16. Wymiana wyłączników i przełączników na klatkach schodowych
 17. Bieżące naprawy instalacji elektrycznej
 18. Okresowe przeglądy rozdzielni elektrycznych i zestawów elektrycznych
 19. Naprawa oświetlenia zewnętrznego
 20. Konserwacja oświetlenia zewnętrznego
 21. Przyjmowanie zgłoszeń od Zarządu, Zarządcy i Mieszkańców z natychmiastowym usuwaniem usterek z uwzględnieniem możliwości technicznych
Ewentualne prace, które nie zostały objęte konserwacją, będą wykonywane na dodatkowe zlecenie i rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Firma REM-BUD składa oferty na:
 1. I. Kompleksową Konserwację Techniczną Instalacji Budynku/ów:
  • elektrycznej
  • wod. - Kan.
  • centralnego Ogrzewania, Cw, Zw.
  • drobne usługi ogólnobudowlane
 2. Pogotowie Techniczne Instalacji Domowych – usługi świadczone w godz.16.00 – 8.00 dnia następnego i całodobowy dyżur w soboty i dni wolne od pracy – cena do uzgodnienia.
Pozostałe warunki, które nie zostały wymienione w ofercie, proponujemy omówić na ew. spotkaniu z Zarządem i Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej.
Oczywiście stosujemy indywidualne stawki po poznaniu stanu technicznego budynku, określeniu jego potrzeb itd.

:: Poznaj naszą pełną ofertę