> Obsluga-techniczna-budynkow

Obsługa techniczna budynków

Obsługa techniczna budynków Specjalizacją naszej firmy jest przede wszystkim obsługa techniczna Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych w zakresie: konserwacji części wspólnych nieruchomości, kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości oraz całodobowego pogotowia technicznego, w zakresie naprawy instalacji domowych. Na zlecenie mieszkańców, świadczymy także usługi dodatkowe, które nie wchodzą w skład standardowych usług konserwacji oraz pogotowia technicznego instalacji domowych.

Oferujemy kompleksowy zestaw usług, który zapewnia utrzymanie budynku w dobrej kondycji technicznej, całodobową opiekę techniczną, bezpieczeństwo i komfort psychiczny mieszkańców, zapewniając przy tym dostęp dla tej samej ekipy, znanej mieszkańcom.

Przy każdej nieruchomości stosujemy odrębny system Współpracy, dopasowany do oczekiwań mieszkańców i Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych.

Firma „REM-BUD” specjalizuje się w remontach i konserwacji budynków oraz terenu. Prowadzimy całodobowe pogotowie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

OFERUJEMY:

 • pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych
 • okresowe przeglądy szczelności instalacji gazowej
 • przeglądy budowlane

WYKONUJEMY WYMIANY:

 • instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacji wodociągowej w budynkach
 • wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych
Doświadczenie oraz współpraca ze specjalistami pozwalają na szybkie diagnozowanie potrzeb obiektu, mieszkańców, określenie zagrożeń i opracowanie planu na przyszłość.

Ogólny Zakres prac konserwacyjnych:
 1. Udrażnianie kanalizacji
 2. Wymiana zaworów przelotowych
 3. Wymiana zaworów czerpalnych
 4. Wymiana uszczelek wodomierzy
 5. Przegląd węzła cieplnego
 6. Usuwanie zauważonych usterek
 7. Płukanie instalacji ciepłej wody
 8. Udrażnianie studzienek w garażach
 9. Wizualny przegląd instalacji
 10. Odpowietrzanie instalacji CO
 11. Wymiana zaworów grzejnikowych
 12. Drobne prace ogólnobudowlane typu: wymiana zamka, wymiana samozamykacza, regulacja drzwi, naprawy zawiasów itp.
 13. Usuwanie przecieków z kanalizacji wody i CO wg potrzeb
 14. Wymiana wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowych
 15. Wymiana źródeł światła
 16. Wymiana wyłączników i przełączników na klatkach schodowych
 17. Bieżące naprawy instalacji elektrycznej
 18. Okresowe przeglądy rozdzielni elektrycznych i zestawów elektrycznych
 19. Naprawa oświetlenia zewnętrznego
 20. Konserwacja oświetlenia zewnętrznego
 21. Przyjmowanie zgłoszeń od Zarządu, Zarządcy i Mieszkańców z natychmiastowym usuwaniem usterek z uwzględnieniem możliwości technicznych
Ewentualne prace nie objęte konserwacją będą wykonywane na dodatkowe zlecenie i rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Firma REM-BUD składa oferty na:
 1. I. Kompleksową Konserwację Techniczną Instalacji Budynku/ów:
  • Elektrycznej
  • Wod. - Kan.
  • Centralnego Ogrzewania, Cw, Zw.
  • Drobne usługi ogólnobudowlane
 2. Pogotowie Techniczne Instalacji Domowych Usługi świadczone w godz.16.00 – 8.00 dnia następnego i całodobowy dyżur w soboty i dni wolne od pracy. – cena do uzgodnienia.
Pozostałe warunki nie wymienione w ofercie proponujemy omówić na ew. spotkaniu z Zarządem i Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej.
Oczywiście stosujemy indywidualne stawki po obejrzeniu stanu technicznego budynku, określeniu jego potrzeb itd.

:: Poznaj naszą pełną ofertę