> Przeglady-i-kontrole

Przeglądy i kontrole

Przeglądy i kontrole Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego wszystkie nieruchomości oraz ich instalacje wymagają wykonywania okresowych przeglądów. Przeglądy budowlane powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione – posiadające niezbędne kwalifikacje. Każdy przegląd budowlany przynosi informacje o stanie budynku, potencjalnych zagrożeniach oraz o niezbędnych do wykonania czynnościach. Dlatego ważne jest, aby przeglądy budowlane, gazowe i elektryczne były wykonywane terminowo i w sposób profesjonalny.PRB REM-BUD specjalizuje się wykonywaniu przeglądów:
  • budowlanych rocznych i pięcioletnich
  • instalacji elektrycznych z pomiarami
  • instalacji gazowych z pomiarami
Każdy przegląd potwierdzony jest protokołem z załączoną dokumentacją zdjęciową, opisem wad istnieje też możliwość sporządzenia wyceny lub technologii napraw.

Uprawnienia gazowe
Uprawnienia gazowe

Uprawnienia elektryczne
Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia elektryczne:: Poznaj naszą pełną ofertę