> Pogotowie-techniczne

Pogotowie techniczne

Pogotowie techniczne Każda nieruchomość powinna być regularnie poddawana dozorowi oraz konserwacji. Zdarza się jednak, że pomimo przestrzegania reżimu kontrolno-konserwacyjnego pojawiają się usterki oraz awarie, które mogą zakłócić spokojne korzystanie z budynku, mieszkania i instalacji.

Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikom budynków, do naszej oferty włączyliśmy usługę całodobowego pogotowia technicznego. Wszystkie przedmioty, dla których wykonujemy usługi konserwacyjne objęte są ochroną naszego pogotowia 24h/dobę, 365 dni w roku. Dzięki temu, odbiorcy korzystający z naszych usług konserwacyjnych, bez dodatkowych opłat, otrzymują także możliwość skorzystania z usług pogotowia technicznego!

Gdy zostanie zgłoszona awaria, dyżurna ekipa serwisowa dojedzie do miejsca zgłoszenia i przystąpi do usunięcia i zabezpieczenia miejsca awarii. O wszystkich wykonywanych czynnościach powiadamiamy administratora lub osobę zgłaszającą. Gdy zajdzie konieczność odłączenia z eksploatacji części instalacji, użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

:: Poznaj naszą pełną ofertę