> Pogotowie-techniczne

Pogotowie techniczne - Gliwice

Pogotowie techniczne

Każda nieruchomość powinna być regularnie poddawana dozorowi oraz konserwacji. Zdarza się jednak, że pomimo przestrzegania reżimu kontrolno-konserwacyjnego pojawiają się usterki oraz awarie kanalizacji lub instalacji elektrycznej. Mogą one zakłócić spokojne korzystanie z budynku, mieszkania i urządzeń elektrycznych czy gazowych.

Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikom budynków, prowadzimy całodobowe pogotowie techniczne i pogotowie kanalizacyjne. Wszystkie przedmioty, dla których wykonujemy usługi konserwacyjne, są objęte ochroną naszego pogotowia 24h/dobę, 365 dni w roku. Dzięki temu odbiorcy, którzy korzystają z naszych usług konserwacyjnych, bez dodatkowych opłat otrzymują także możliwość skorzystania z usług pogotowia technicznego!

Gdy zostanie zgłoszona awaria, dyżurna ekipa serwisowa dojedzie do miejsca zgłoszenia i przystąpi do usunięcia i zabezpieczenia miejsca awarii. O wszystkich wykonywanych czynnościach powiadamiamy administratora lub osobę zgłaszającą. Gdy zajdzie konieczność odłączenia z eksploatacji części instalacji, użytkownicy zostaną o tym poinformowani. Nasze pogotowie techniczne zapewnia wsparcie w każdej sytuacji, która wymaga natychmiastowej interwencji.

zgłoszenia i przystąpi do usunięcia i zabezpieczenia miejsca awarii. O wszystkich wykonywanych czynnościach powiadamiamy administratora lub osobę zgłaszającą. Gdy zajdzie konieczność odłączenia z eksploatacji części instalacji, użytkownicy zostaną o tym poinformowani. Nasze pogotowie techniczne zapewnia wsparcie w każdej sytuacji, która wymaga natychmiastowej interwencji.


:: Poznaj naszą pełną ofertę